Kênh Mẹ và bé

Để tạo kênh Mẹ và bé bạn vui lòng
Đăng nhập -> Quản lý Kênh -> Tạo kênh (Lựa chọn loại kênh là Mẹ và bé ) -> Click Tạo kênh
Chúc bạn tạo kênh bán hàng miễn phí thành công