HNT.VN
Dụng cụ thiết bị cáp quang

Giới thiệu

Ngày tạo kênh: 08/07/2024
Lượt xem: 3

Cung cấp dụng cụ và thiết bị cáp quang chuyên nghiệp như Máy hàn quang, máy đo quang, dao cắt sợi quang, kìm tuốt sợi quang

Máy hàn quang EX39
5 ngày trước
Máy Hàn Cáp Quang EX39, 4 động cơ, hàn FTTx, dây thuê bao FTTH, 2x3mm, 3.0, 2.0mm, hàn sợi SM, MM, D...

Yêu cầu hỗ trợ