Kênh Đồ dùng văn phòng

Để tạo kênh Đồ dùng văn phòng bạn vui lòng
Đăng nhập -> Quản lý Kênh -> Tạo kênh (Lựa chọn loại kênh là Đồ dùng văn phòng ) -> Click Tạo kênh
Chúc bạn tạo kênh bán hàng miễn phí thành công