Nhận sổ sách quyết toán thuế
Nhận sổ sách quyết toán thuế

Giới thiệu

Ngày tạo kênh: 26/04/2023
Lượt xem: 4

Mai (ĐHKTQDHN) khoa kế toán tài chính, Kinh nghiệm làm thuế 10 năm, thành thạo các phần mền kế toán thuế, nhận sổ sách cho các công ty nhỏ, mới thành lập về các thủ tục thuế, bảo hiểm,tư vấn setup hệ thông sổ sách báo cáo tổng hợp, có thể tuần đến làm việc 1 thu 7 tùy theo CV. Nhận cung cấp hướng dẫn sử dung phần mềm kê toan hóa đơn điện tử misa, chữ ký số newca,viettel,vina..... sử dụng hiệu quả các công cụ trên các phần mềm để lên báo cáo và kiểm soát hiệu quả.ai cần liên hệ 0946591618

Nhận sổ sách quyêt toán thuế trọn góiMai (ĐHKTQDHN) khoa kế toán tài chính, Kinh nghiệm làm thuế 10 năm, thành thạo các phần mền kế toán thuế, nhận sổ sách cho các công ty nhỏ, mới thành lập về các thủ tục thuế, bảo hiểm,tư vấn setup hệ thông sổ sách báo cáo tổng hợp, có thể tuần đến làm việc 1 thu 7 tùy theo CV. Nhận cung cấp hướng dẫn sử dung phần mềm kê toan hóa đơn điện tử misa, chữ ký số newca,viettel,vina..... sử dụng hiệu quả các công cụ trên các phần mềm để lên báo cáo và kiểm soát hiệu quả.ai cần liên hệ 0946591618

Yêu cầu hỗ trợ