Rosess Luxury
Based in 493 Truong Dinh str, Hoang Mai, Ha Noi

Giới thiệu

Ngày tạo kênh: 13/11/2022
Lượt xem: 13

Chanel 22 BagsNguồn nguyên liệu nhập khẩu chính hãng từ da thuộc đến hardware đảm bảo độ thoả mãn cao của các Nàng quen sài auth.

Chế tác thủ công hoàn toàn (Full handmade) chuẩn xác từng đường kim mũi chỉ.

Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối.

Based in 493 Truong Dinh str, Hoang Mai, Ha Noi

https://parcdesrosess.vn

Contact: 0932379795 (CTV - Nhà buôn)

Contact: 0969365603(For Services)

Yêu cầu hỗ trợ