Kẹt ti�n bán lỗ nhà mặt ti�n đư�ng khu hà nh chính quận GV giá 12 tỷ 8 - 0903996445