🆘 Chính Chủ 🆘 Biệt Thá»± Phố Green RiverSide Huỳnh Tấn Phát, 5.95 Tá»· - 0907657687

𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐨Ì‚Ì� 𝐭𝐚Ì‚𝐧 𝐜𝐨̂̉ Ä‘𝐢𝐞̂̉𝐧 Ä‘𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚̆̉𝐧 𝐬𝐚Ì€𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚Ì€𝐨 Ä‘𝐨Ì�𝐧 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚Ì‚𝐧 𝐦𝐨Ì›Ì�𝐢. 𝐍𝐡𝐚Ì€ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨Ì£𝐧𝐠 - 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 Ä‘𝐚Ì£𝐢 - Ä�𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐂𝐚Ì‚Ì�𝐩. 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢Ì�𝐜𝐡 𝟔,𝟓𝐦 𝐱 𝟏𝟐,𝟓𝐦. 𝐆𝐢𝐚Ì� 𝐛𝐚Ì�𝐧: 𝟓.𝟗𝟓 𝐭𝐲̉

:heavy_check_mark: 𝐕𝐢Ì£ 𝐭𝐫𝐢Ì�: Nhà kiểu biệt thá»± phố , má»›i hoà n thiện, tại Green RiverSide Ä‘Æ°á»�ng Huỳnh Tấn Phát. Ä�Æ°á»�ng ná»™i bá»™, đầy đủ các tiện ích xung quanh.

:heavy_check_mark: 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉𝐲: HÆ°á»›ng Tây Nam, phù hợp cho Quý khách chá»�n hÆ°á»›ng Tây Tứ Trạch ( Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Ä�ông Bắc)

:heavy_check_mark: 𝐊𝐞Ì‚Ì�𝐭 𝐜𝐚Ì‚Ì�𝐮: Nhà 3 lầu đúc, có garage đậu ôtô, 4 phòng ngủ, 5 toilet riên, phòng thá»�, sân thượng, sân phÆ¡i.

:heavy_check_mark: 𝐏𝐡𝐚Ì�𝐩 𝐥𝐲Ì�: Minh bạch, sổ hồng riêng đã hoà n công, há»— trợ vay ngân hà ng khi Quý Quý khách có nhu cầu.

:heavy_check_mark: 𝐐𝐮𝐚Ì€ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠: Tặng gói ná»™i thất má»›i 100%, kèm theo nhiá»�u quà tặng hấp dẫn khác.

:heavy_check_mark: 𝐆𝐢𝐚Ì� 𝐛𝐚Ì�𝐧: 𝟓.𝟗𝟓 𝐭𝐲̉ - Có bá»›t lá»™c cho Quý khách thiện chí mua nhanh.

Liên hệ: 𝟎𝟗𝟏𝟐 𝟕𝟖 𝟕𝟑 𝟕𝟖 - Kim Chi

𝐶𝑎̉𝑚 𝑜Ì›𝑛 𝑄𝑢𝑦Ì� 𝑘ℎ𝑎Ì�𝑐ℎ Ä‘𝑎̃ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎Ì‚𝑚 Ä‘𝑒Ì‚Ì�𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢Ì�𝑛𝑔 𝑡𝑜Ì‚𝑖. 𝑉𝑢𝑖 𝑙𝑜Ì€𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒Ì‚𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑣𝑜Ì›Ì�𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑣𝑜Ì›Ì�𝑖 𝑐ℎ𝑢Ì�𝑛𝑔 𝑡𝑜Ì‚𝑖 Ä‘𝑒̂̉ Ä‘𝑢Ì›𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢Ì› 𝑣𝑎Ì‚Ì�𝑛 𝑡ℎ𝑒Ì‚𝑚 𝑣𝑒Ì‚Ì€ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚. 𝐶ℎ𝑢Ì�𝑐 𝑄𝑢𝑦Ì� 𝑘ℎ𝑎Ì�𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜Ì�𝑛𝑔 𝑡𝑖Ì€𝑚 Ä‘𝑢Ì›𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑜Ì‚𝑖 𝑛ℎ𝑎Ì€ 𝑛ℎ𝑢Ì› 𝑦Ì�.


Thông tin người đăng
Tên: LÊ THIỆN TOÀN
Điện thoại: 0907657687